Εμείς...

Η εταιρεία μας BAUMAT ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας και προώθησης προηγμένων δομικών υλικών υψηλών προδιαγραφών ποιότητας, στην πλειοψηφία τους καινοτόμων και εξειδικευμένων, από το 1982. Στη φιλοσοφία μας κυριαρχεί η πάγια αρχή της ολικής εξυπηρέτησης και εν τέλει πλήρους ικανοποίησης όλων των πελατών και ιδιαίτερα εκείνων που επιζητούν σίγουρες και μακρόχρονες κατασκευαστικές ή επισκευαστικές λύσεις.

Ευθύς εξ' αρχής...

Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης της εταιρείας μας, ακολουθούμε μία πορεία σαφώς καθορισμένη από τη φιλοσοφία μας:
  • Εξειδίκευση στον τομέα των φυσικών και χημικών δομικών υλικών και συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξής του
  • Παροχή ολοκληρωμένων τεχνικών λύσεων προς τους πελάτες μας
  • Επιλογή, κατόπιν συστηματικής έρευνας, προηγμένων προϊόντων ή συστημάτων προϊόντων, ικανών να στηρίξουν με απόλυτη επιτυχία κάθε τεχνική λύση που παρέχουμε στους πελάτες μας. Για το σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε αποκλειστικά και μόνο με κορυφαίες στο είδος τους ελληνικές και ξένες εταιρείες, επίσημα πιστοποιημένες και διεθνώς αναγνωρισμένες
  • Τεχνογνωσία
  • Πλήρης τεχνική υποστήριξη
  • Απόλυτος σεβασμός προς τον άνθρωπο - χρήστη και προς το περιβάλλον
  • Ανταγωνιστικές τιμές

Σαν το παλιό καλό κρασί...

Σήμερα, διανύοντας την τέταρτη δεκαετία της διαδρομής μας και έχοντας ως βάση την κατά τεκμήριο επιστημονική γνώση μας και την πλούσια εμπειρία μας, συνεχίζουμε να συμβάλλουμε στην ποιοτική αναβάθμιση των κατασκευών, επισκευών και ανακαινίσεων, προσφέροντας στους πελάτες μας, ιδιώτες και επαγγελματίες, οικονομικές και προπάντων σίγουρες και ασφαλείς λύσεις!