Τεχνική Υποστήριξη

Η BAUMAT προσφέρει πλήρη τεχνική υποστήριξη για κάθε προϊόν ή σύστημα προϊόντων που προμηθεύει στους πελάτες της. Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται εντελώς δωρεάν, είτε στο κατάστημα της εταιρείας, είτε τηλεφωνικά. Με τις τεχνικές συμβουλές τους αλλά και τις γενικότερες ή ειδικότερες υποδείξεις τους, οι εξειδικευμένοι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί της BAUMAT μεταφέρουν ουσιαστικά προς τους πελάτες της, ιδιώτες και επαγγελματίες, την υψηλή τεχνογνωσία της εταιρείας, δίνοντας έτσι την ορθότερη και συνάμα οικονομικότερη λύση στο οποιοδήποτε κατασκευαστικό ή επισκευαστικό πρόβλημά τους.

Τεχνικές Συμβουλές επί Τόπου του Έργου

Η BAUMAT παρέχει την υπηρεσία αυτή μετά από επιθυμία του πελάτη και κατόπιν προσυνεννόησης μαζί του. Αφορά στην επί τόπου του έργου επίσκεψη εξειδικευμένου Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού της εταιρείας, με σκοπό τη σωστή διάγνωση του προβλήματος και την υπόδειξη της πλέον ενδεδειγμένης λύσης, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για:
  • Την κατάλληλη προετοιμασία του υποβάθρου
  • Το υλικό ή το σύστημα υλικών που πρέπει να εφαρμοσθεί
  • Τον τρόπο εφαρμογής
  • Τις καιρικές συνθήκες που πρέπει να επικρατούν κατά την εφαρμογή και αμέσως μετά από αυτήν
Επί πλέον, η BAUMAT  δύναται να αναλάβει και την επίβλεψη όλων ή τμήματος των εργασιών εφαρμογής, καθώς επίσης και να υποδείξει έμπειρο τεχνικό συνεργείο, εάν και εφόσον το ζητήσει ο ίδιος ο πελάτης, ικανό να αναλάβει υπεύθυνα όλες τις εργασίες εφαρμογής.

Δωρεάν Παράδοση

  • Για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και για αγορές άνω των 100,00 Ευρώ, υπάρχει η δυνατότητα της δωρεάν παράδοσης των εμπορευμάτων επί τόπου του έργου
  • Για αποστολές εμπορευμάτων στην υπόλοιπη Ελλάδα, η παράδοση γίνεται σε μεταφορική εταιρεία της επιλογής του πελάτη, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη