ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

Ίνες για την ενίσχυση και τον οπλισμό σκυροδεμάτων και κονιαμάτων

Ιδιότητες – Πεδία Εφαρμογής

Ίνες μήκους 12 mm, για την ενίσχυση και τον οπλισμό σκυροδεμάτων και κονιαμάτων.

Κατανάλωση

600 – 900 g/m³ σκυροδέματος
900 – 1200 g/m³ κονιάματος

Συσκευασία

900 g, 600 g

   Λήψεις